Taxatie

U wilt een taxatie laten uitvoeren van uw recreatief vastgoed. Bijvoorbeeld voor de verkoop van uw bedrijf of om een financiering te krijgen bij de bank. De taxatie mag geen slag in de lucht zijn, want er hangt veel af van de waardering van uw onderneming. Een betrouwbare marktwaarde vaststellen lukt alleen als de taxateur die u inschakelt ruime ervaring heeft met vergelijkbare bedrijven. En weet wat er speelt in de recreatiebranche. Kortom: het taxeren van een recreatieonderneming of watersportbedrijf is een vak apart. Een vak dat de ervaren taxateurs van Leisure Makelaars Nederland uitstekend verstaan.

Waar heeft u een taxatie voor nodig?

Leisure Makelaars Nederland is gespecialiseerd in het taxeren van recreatief vastgoed. U kunt bij ons terecht als u een taxatie van uw onderneming nodig heeft voor onder meer:

  • Financieringen of hypotheken.
  • Bedrijfsopvolging binnen de familie.
  • Verkoop of aankoop van een onderneming.
  • De inbreng van de onderneming in een BV of VOF.
  • De onderbouwing van uw gesprekken met de Belastingdienst.

Hoe pakken we een taxatie aan?

Het doel van de taxatie is om een objectieve marktwaarde vast te stellen van uw recreatiebedrijf. Bij het bepalen van het prijskaartje spelen de locatie, de omvang van het vastgoed en het onderhoud een rol. Maar cruciaal voor de marktwaarde zijn de verwachtingen: is de onderneming ook in de toekomst winstgevend?

Betrouwbare taxatie dankzij kennis van de markt

Onze taxateurs kunnen die toekomstverwachtingen realistisch inschatten, omdat we als gespecialiseerde partij de hele recreatie- en watersportbranche kennen. We zijn op de hoogte van het actuele aanbod, weten waar vraag naar is en welke ontwikkelingen er in de toekomst gaan spelen in de branche. Verder kijkt onze taxateur naar hoe de onderneming er bedrijfseconomisch voor staat en naar vergelijkbare transacties in de markt. In het taxatierapport geeft onze taxateur ook een waardeoordeel over de bedrijfsvoering: wat doet de onderneming nu en zijn er misschien alternatieve mogelijkheden voor het onroerend goed?

Autoriteit op taxatiegebied

U kunt op Leisure Makelaars Nederland rekenen voor een betrouwbare taxatie van uw recreatiebedrijf. Banken erkennen onze taxateurs al vele jaren als autoriteiten op taxatiegebied. De taxateurs zijn lid van de vakgroep Business van makelaarsvereniging NVM en RICS-taxateur (Royal Institution of Chartered Surveyors). Ook staan zij als Register-taxateur ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Dit is het centrale register van vastgoedtaxateurs in Nederland, een waarborg voor kwaliteit en deskundigheid. Ook is een aantal van onze taxateurs erkend als TOP supplier van HISWA-RECRON. Onze taxaties voldoen aan de standaarden in de markt: de IVS-standaard (International Valuation Standards), de EVS-standaard (European Valuation Standards 2016) en de reglementen Bedrijfsvastgoed van het NRVT.

Een afspraak maken?