Vosseleane 49

Woudsend

verkocht

Helaas, dit object is verkocht.

Omschrijving

In het aantrekkelijke (watersport)dorp Woudsend wordt aangeboden:

BEDRIJFSGEBOUW MET OVERDEKTE HAVEN EN KANTOORRUIMTE

bestaande uit:
• 108 m2 kantoorruimte
• Overdekte haven voor circa 30 tot 40 schepen
• 8 ligplaatsen (buiten)
• Verhard terrein met circa 10 parkeerplaatsen

De onroerende zaken
De overdekte jacht/verkoophaven met kantoren is gebouwd in 1996 naar een ontwerp van architect Fokke de Boer. Dankzij consequent doorgevoerde kenmerkende vormgeving is een hoogwaardig en fraai gebouw ontstaan dat zeer representatief is. De markante voorgevel heeft een hoge attentiewaarde en trekt de aandacht van de voorbijganger. Voor de bouw zijn hoogwaardige materialen gebruikt en er is een goede isolatie en lichttoetreding. Aan de binnenzijde kan om de hele havenkom worden gelopen. Er is een pneumatisch bediende brug om de uitvaart vrij te maken.

Indeling
De centraal gesitueerde entree biedt doorgang naar de ontvangstruimte en zithoek met pantry. Via een fraaie trappartij is de verdieping te bereiken met drie kantoor¬ruimtes van ieder 16 m² en een inpandige balustrade met uitzicht over de overdekte verkoophaven. Ook aan de straatzijde is een balkon aanwezig. Via de receptie en zithoek is de overdekte havenkom bereikbaar, die rondom een steiger heeft. De toiletten zijn aan de linkerzijde van het gebouw gesitueerd. Aan de rechterzijde is een berging. De haven is ontsloten middels een elektrische overheaddeur van 6 meter breed en 6,5 meter hoog. Over de invaart is een ophaalbare loopbrug geplaatst, die pneumatisch te bedienen is. De buitenhaven biedt plaats aan circa 15 schepen. Het steigerwerk is voorzien van water en elektra en als blikvanger is een fraaie uitzichttoren aanwezig.

Overdekte verkoophaven óf werkplaats? Het kan allebei!
De overdekte haven is gebouwd als verkoophaven voor jachten, en hier dus uitermate geschikt voor. Naast het gebruik als verkoophaven is deze ook te gebruiken voor overdekte ligplaatsen of kan men er voor kiezen de haven (gedeeltelijk) te dempen. Hierdoor ontstaat ruimte voor andere werkzaamheden. De bestemming is ‘bedrijvigheid’ en geeft aan welke werkzaamheden er toegestaan zijn.

Bedrijfsgebouw
Bouwjaar: 1996
Bouwwijze: staalskelet
Gevels: sandwichpanelen, samengesteld
Fundering: op betonpalen
Vloer: beton (kantoor)
Kapconstructie: plat dak met kapaccenten
Dakbedekking: bitumineuze dakbedekking
Thermische isolatie:
- dak: ja
- gevel: ja
- vloer: ja (kantoor)
- beglazing: ja
Lengte x breedte: 83 bij 27,85 meter
Oppervlakte: 2.311 m2 bebouwd
Vrije overspanning: 27 meter
Goothoogte: 7,5 meter
Stramienmaat: 8,3 meter
Deuren invaart: 1 overheaddeur
Breedte x hoogte: 6 bij 6,5 meter
Waterbassin: Circa 1.830 m²
Kantoor, begane grond: 60 m² VVO
3 kantoren etage: 48 m² VVO

Installaties
Centrale verwarming: ja
- bouwjaar: 1996
Elektra-installatie: 220 en 380 V
Alarminstallatie: ja

Terreinvoorzieningen
Parkeerplaatsen: circa 10
Aantal inritten: 1
Hekwerken: op de perceelscheiding
Terreinafsluiting: geen
Groenvoorzieningen: aanwezig aan de voorzijde
Steigervoorzieningen: elektra en water

Onderhoudstoestand
De onderhoudstoestand van het object kan als goed worden beschouwd. Wel wordt geadviseerd de damwanden op termijn te vernieuwen. Aan de linkervoorzijde van het gebouw kan bij buitengewone regenval het water naar binnen lopen.
In 2015 is het gehele gebouw buitenom en de luifel professioneel geschilderd en in de zomer van 2015 is de overdekte verkoophaven en de toegang vanaf de Welle uitgebaggerd. In juli 2018 is de buitenhaven, vanaf de Welle links gesitueerd, geëgaliseerd.

Ligging en bereikbaarheid
Het aangeboden object is fraai gelegen aan een A1-locatie aan het vaarwater De Welle in Woudsend. Dit vaarwater heeft in westelijke richting aansluiting op de Ee en de Rakken. Per boot is er sprake van een korte vaarroute naar het Heegermeer en het Slotermeer. In oostelijke richting is er een vaarroute richting het Koevordermeer via een vaste brug.
Per auto is de locatie uitstekend bereikbaar, nabij de N354 en op een fraaie zichtlocatie langs de route door het toeristisch aantrekkelijke dorp Woudsend.

OVERIGE INFORMATIE
Bodemgesteldheid
Er is in 2015 een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd i.v.m. de uitvoering van baggerwerkzaamheden. Er werden destijds geen belemmeringen aangetroffen voor het baggerwerk.

Bestemming
Op het aangeboden object is van toepassing het bestemmingsplan “De Welle”, vastgesteld bij raadsbesluit door de toenmalige gemeente Wymbritseradiel op 16 mei 2000. De bestemming is: bedrijfsdoeleinden, artikel 4.
In het bestemmingsplan “De Welle, herziening ex artikel 30 WRO” is vermeld dat bij recht geen bedrijfswoningen zijn toegestaan maar dat via een binnenplanse vrijstelling deze wel mogelijk worden.

Kadastrale informatie
Gemeente: Woudsend, sectie A
Nummers:
- 2332, groot 3410 m2
- 2790, groot ±40 m2 (deelperceel)
- 2804, groot 101 m2
Kadastrale oppervlakte totaal: ±3551 m2
Status: in eigendom

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden/bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de laatst bekende aankomsttitels
Na gebleken serieuze belangstelling zijn kopieën hiervan beschikbaar.

Overdracht
Aanvaarding in overleg.

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

Vrijblijvende aanbieding - voorbehouden
Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.
+ Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
1996
Bouwperiode
vanaf 1991 tm 2000

Bedrijfshal

Oppervlakte
2.311m²
Vrije overspanning
27
Voorzieningen
Krachtstroom, betonvloer, toilet, pantry

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Foto's

Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend
Vosseleane 49, Woudsend